Още през декември (*3*) съобщи, че Уилям Дефо е в преговори, за да вдигне пълния състав на Spider-Man 3. на MCU. Е, сега сме в състояние абсолютно да помогнем за това деклариране като източници близо до GWW и идентичните, които ни разкриха че Алфред Молина беше хвърлен в продължението на Спайди, сега знаем, че Уилям Дефо е съобщил на снимачната площадка към този момент и наистина може да играе задача в предстоящото триквел.
Това потвърждава по-ранния доклад (*3*) и допълнително разширява концепцията, че това със сигурност е особено страхотен мултивселен филм, който се опитва да разшири Spider-Man и MCU в имотите на Sony.
Отвъд утвърждаването на неговия външен вид, нашето предлагане беше оскъдно с дребния шрифт, за съжаление, но ние вярваме, че техният мониторен файл е ясен и се вълнуваме от перспективата. Големи поздравления за (*3*) за първото докладване Dafoe вероятно стана член на сега изгряващия ансамбъл от мултивселена.
Ще се опитаме да съберем допълнителни данни и можем съответно да заменим това изложение, но засега можем да кажем, че Dafoe е пристигнал.
Източник: (*3*)/GWW

Тази статия е отпечатана за първи път уебсайт